Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 09-02-2018 ώρα 12:30

  • Εκτύπωση

Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ελασσόνας, την 9ηΦεβρουαρίουτου έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Κοπή δέντρων στον αύλειο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου

Ελασσόνας και στον αύλειο χώρο του Λυκείου Ελασσόνας

2. Κοπή δέντρου στην τοπική κοινότητα Γερανείων

3. Κοπή δέντρων στην πλατεία της τοπικής κοινότητας Ολυμπιάδας

4. Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στην κτηματική περιφέρεια του οικισμού Λεύκης της τοπικής κοινότητας Στεφανοβούνου

5. Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στην κτηματική περιφέρεια της τοπικής κοινότητας Καφαλοβρύσου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Διονύσιος Αθαν. Μπαλούκας