ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ Δήμου Ελασσόνας 16η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30

Share

Σας καλούμε να έλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 16η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)

1. Έγκριση 1ου πρακτικού «ΕΠΙΣΚΕΥΗ–ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ»

2. Έγκριση 1ου πρακτικού «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ - ΑΓΡΙΕΛΙΑΣ»

3. Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Συκέας.

4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, όρων και σύσταση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της «Προμήθειας μηχανήματος έργου του Δήμου Ελασσόνας»

5. Κήρυξη έκπτωτου αναδόχου και κατακύρωση του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Λυκουδίου» στον 2ο κατά σειρά μειοδότη

6. Μερική ανάκληση των 108 και 162/2018 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων - λιπαντικών έτους 2018 Δήμου Ελασσόνας» (κατηγορία λιπαντικών) – 412/2017 πράξη ΣΤ' Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Ξεκίνησε από την Ελασσόνα και θα συνεχιστεί σε όλες τις κοινότητες του Δήμου η τοποθέτηση καλαίσθητων πλαισίων κάλυψης των κάδων απορριμμάτων, σε μία προσπάθεια  [ ... ]

article thumbnail

Γ. Δραγατσίκης: «Προχωρούμε σε παρεμβάσεις για ασφαλή σχολεία» Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας μετά από εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών έργων κ [ ... ]

article thumbnail

Θέλω να απευθύνω τις βαθύτατες ευχαριστίες μου στις δυνάμεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ελασσόνας και Λάρισας, του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας, του τμήματος [ ... ]

article thumbnail

Ν. Γάτσας: «Σημαντική ελάφρυνση για τα νοικοκυριά» Ξεκίνησε την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Δήμο Ελασσόνας για την ένταξη στο πρόγραμμα [ ... ]

article thumbnail

Στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ελασσόνας βρέθηκε ο δήμαρχος κ. Ν. Γάτσας σήμερα Πέμπτη 2 Ιουλίου όπου ολοκληρώθηκε η διανομή προϊόντων του προγράμ [ ... ]

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις