Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 19-02-2019 και ώρα 13:00

  • Εκτύπωση

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ελασσόνας, την 19η Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του Β1 σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης «Επικαιροποίηση- ανασύνταξη πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Λιβαδίου».

Ο Πρόεδρος Της Επιτροπής

Διονύσιος Αθαν. Μπαλούκας