ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Οικονομικής Επιτροπής την 13η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30

  • Εκτύπωση

sima dimouΣας καλούμε να έλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 13η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 1. Εισήγηση 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ