Σταυροδοσία Δήμου Ελασσόνας

  • Εκτύπωση

1. Σταυροδοσία δημοτικών συμβούλων στην επικράτεια του Δήμου

Δείτε το αρχείο εδώ

2. Σταυροδοσία στις τοπικές κοινότητες

Δείτε το αρχείο εδώ

Κατά τη διαδικασία δημιουργίας του αρχείου για τη σταυροδοσία των κοινοτήτων παρατηρήθηκαν τα εξής:

1.Λείπει το πρακτικό 57Β Ελασσόνας

2.Λείπει το πρακτικό 67Β Γαλανόβρυσης

3. Λείπει η σταυροδοσία στο τμήμα 92Β Κοκκινοπηλού στο συνδυασμό Ολύμπου Πολιτεία-Πύλη Ανάπτυξης

4. Λείπει η σταυροδοσία στο τμήμα 112Β Σαρανταπόρου

5. Λείπει η σταυροδοσία στο συνδυασμό Ανεξάρτητη Κίνηση Αζώρου

6. Λείπει η σταυροδοσία στο τμήμα της Συκαμινέας

Σας γνωρίζουμε δε ότι τα αποτελέσματα είναι ανεπίσημα. Τα επίσημα θα εκδοθούν από το Πρωτοδικείο Λάρισας