Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 18-06-2019 και ώρα 13:30

  • Εκτύπωση

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ελασσόνας, την 18η Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση Κανονισμού Διοργάνωσης και Λειτουργίας της Εμποροπανήγυρις Ελασσόνας (εναρμόνιση με το νόμο 4497/2017)

2. Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην αγροτική περιοχή του οικισμού Ασπροχώματος –Λόφου.

3. Εξέταση αίτησης ιδιοκτήτη Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

4. Μετατόπιση περιπτέρου στην πλατεία Αμπελοκήπων

5. Εισήγηση για έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης στην κοινότητα Ελασσόνας.

Ο Πρόεδρος Της Επιτροπής

Διονύσιος Αθαν. Μπαλούκας