Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 14-7-2020

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελασσόνας την 14η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, για λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης και έργων σύνδεσης με την Ε.Ε.Λ. Ελασσόνας για την Δ.Κ. Τσαριτσάνης»
2. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οδού στην Τ.Κ. Ευαγγελισμού»
3. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ελασσόνας»
4. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας για την υπηρεσία «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίησης της πράξης "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ελασσόνας"»
5. Αποδοχή χορηγιών-δωρεών για την πολιτιστική εκδήλωση «Καλοκαιρινό φεγγάρι 2020»
6. Έγκριση συνέχισης διαδικασίας σύμβασης στα πλαίσια του διαγωνισμού του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Κρανέας Ελασσόνας» μετά τη σχετική διαβούλευση.
7. Απαλλαγή υπόλογων Προέδρων και εκ νέου ορισμού υπόλογων πάγιας προκαταβολής
8. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με την εταιρεία «ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» για την με αρ. κατάθεσης ΑΓ116/31-12-2018 αγωγής αυτής κατά του Δήμου, ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και ορισμός αμοιβής
9. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων επί της αρ.8/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας

Σημειώνεται ότι, η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την από 11 Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’ 55) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», δεδομένου ότι τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των εννέα (9) μελών της Ο.Ε., σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΤΣΑΣ

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Ν. ΓΑΤΣΑΣ: ΚΡΑΤΗΣΑΜΕ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΗΔΕΝ – Η ΑΓΩΝΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ

article thumbnail

Παρουσία του Διοικητή του Αστυνομικού τμήματος Ελασσόνας κ. Π. Μουταφίδη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο δημαρχείο Ελασσόνας για το θέμα της διαχείρισης των αδέσπο [ ... ]

article thumbnail

Ν. Γάτσας: «Άμεσα να αποζημιωθούν οι αμυγδαλοπαραγωγοί»

article thumbnail

Το πρόβλημα της επάρκειας πόσιμου νερού στην Κρανέα Ελασσόνας περιορίζεται σημαντικά μετά από παρεμβάσεις που έκανε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης  [ ... ]

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 16:41
«Νέες στάσεις ποδηλάτου στην Ελασσόνα»
article thumbnail

Ν. Γάτσας: «Χρειαζόμαστε μία φιλική πόλη και δρομολογούμε αντίστοιχα έργα και παρεμβάσεις»

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις