ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27-7-2020

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. 27-7-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελασσόνα 23-07-2020
ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Αριθμ.Πρωτ:12938
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
6ης Οκτωβρίου 57,40200 Ελασσόνα Προς:Τα μέλη της Οικονομικής
Πληρ: Δάσιου Μελιτίνη Επιτροπής του Δήμου
Τηλ: 2493350241


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελασσόνας
την 27η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 13:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, για λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Ορισμός υπολόγου για πληρωμή δαπανών στη ΔΕΔΔΗΕ των εξόδων ηλεκτροδότησης Πλατείας Τσαριτσάνης
2. Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για νομική υποστήριξη υπαλλήλου του Δήμου και ορισμός αμοιβής
4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την κατάθεση δήλωσης παραίτησης από τα ένδικα μέσα για την με αρ.αρ.8/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας και ορισμός αμοιβής
5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκδίκαση της με αρ.4/2020 αγωγής της Ν.Μπασδέκη κατά του Δήμου και ορισμός αμοιβής
6. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’αρ.143/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας
7. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’αρ.23/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λάρισας
8. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’αρ.215/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας
9. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’αρ.216/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας
10. Έγκρισης Απολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2019 του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Ελασσόνας
11. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση – Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Βερδικούσιας»
12. Προέλεγχος απολογισμού εσόδων και εξόδων-ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Ελασσόνας οικονομικού έτους 2018».
13. Απαλλαγή υπόλογων Προέδρων και εκ νέου ορισμού υπόλογων πάγιας προκαταβολής

Σημειώνεται ότι, η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την από 11 Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’ 55) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», δεδομένου ότι τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των εννέα (9) μελών της Ο.Ε., σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΤΣΑΣ

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Ν. ΓΑΤΣΑΣ: ΚΡΑΤΗΣΑΜΕ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΗΔΕΝ – Η ΑΓΩΝΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ

article thumbnail

Παρουσία του Διοικητή του Αστυνομικού τμήματος Ελασσόνας κ. Π. Μουταφίδη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο δημαρχείο Ελασσόνας για το θέμα της διαχείρισης των αδέσπο [ ... ]

article thumbnail

Ν. Γάτσας: «Άμεσα να αποζημιωθούν οι αμυγδαλοπαραγωγοί»

article thumbnail

Το πρόβλημα της επάρκειας πόσιμου νερού στην Κρανέα Ελασσόνας περιορίζεται σημαντικά μετά από παρεμβάσεις που έκανε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης  [ ... ]

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 16:41
«Νέες στάσεις ποδηλάτου στην Ελασσόνα»
article thumbnail

Ν. Γάτσας: «Χρειαζόμαστε μία φιλική πόλη και δρομολογούμε αντίστοιχα έργα και παρεμβάσεις»

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις