Διακήρυξη Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανήματος έργου του Δήμου Ελασσόνας»

  • Εκτύπωση

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας διακηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με για την «Προμήθεια μηχανήματος έργου του Δήμου Ελασσόνας» [(1 Διαμορφωτής γαιών (grader)], για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ελασσόνας.

Για την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ

Για τους όρους της διακήρυξης πατήστε εδώ

Για την μελέτη πατήστε εδώ

Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ

Για το ΕΕΕΠ πατήστε εδώ

Για το espd.xml πατήστε εδώ