Διεξαγωγή φανερή πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των μαθητικών κατασκηνώσεων στην ΤΚ Κοκκινοπηλού

Share

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμαρχος του Δήμου Ελασσόνας – Νομού Λάρισας προσκαλεί τους ενδιαφερομένους, σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφορά για την εκμίσθωση κατασκηνώσεων στην Τ.Κ. Κοκκηνοπηλού.

Η περιοχή που διατίθεται από το Δήμο για μίσθιο, είναι συνολικής έκτασης 17.700 τ.μ., εντός της οποίας περιλαμβάνονται και οι κτιριακές εγκαταστάσεις των μαθητικών κατασκηνώσεων και βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Ελασσόνας-Κοκκινοπηλού, θέση «Δραγασιά», λίγο πριν την νότια είσοδο του οικισμού Κοκκινοπηλού. Η μίσθωση συντελείται για περίοδο είκοσι (20) ετών από την απόφαση κατακύρωσης.

 Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της έδρας του Δήμου Ελασσόνας οδός 6ης Οκτωβρίου 57 στις 23/4/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 έως 12:00 π.μ. ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης ή ολοκλήρωσης της δημοπρασίας για οποιοδήποτε λόγο, αυτή θα επαναληφθεί στις 30/4/2019, ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Ως κατώτατο ετήσιο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων Ευρώ (5000€) ετησίως. Οι λοιποί όροι αναφέρονται στην 31/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΧ4ΨΩΡΟ-ΨΗΤ)

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ποσοστό 10% του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, αυτού υπολογιζόμενου για ένα έτος ήτοι πεντακόσια ευρώ (500,00€).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Ελασσόνας καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Κωνσταντίνου Βασίλειος τηλ. 24933 50244).

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στο site του Δήμου (https://www.dimoselassonas.gr), στην Τοπική Κοινότητα Κοκκινοπηλού και στον τοπικό τύπο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Για τους όρους πατήστε εδώ

Εκδηλώσεις - γεγονότα

Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019
Πρόσκληση
article thumbnail

Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019
Tουρνουά Basket 3x3
article thumbnail

Ο Δήμος Ελασσόνας και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε συνεργασία με τον Τομέα Basket του ΓΣΕΕ σας π [ ... ]

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019
Ελευθέρια 2019
article thumbnail

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ