Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

Share

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, λόγω της άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α/23-12-2020)

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για την αίτηση πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνση δήλωση πατήστε εδώ