Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ 19-02-2019 ημέρα Τρίτη ώρα 18:00

  • Εκτύπωση

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 19ητου μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της υπ' αριθμό 2/2019 μελέτης του έργου «Συντήρηση στέγης Δημοτικού Σχολείου Βλαχογιαννίου». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.

2. Έγκριση της υπ' αριθμό 3/3029 μελέτης του έργου «Πνευματικό Κέντρο Τσαριτσάνης». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.

3. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.

4. Έγκριση των βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών – εργασιών μηνός Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.

5. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.

6. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

7. Έγκριση τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ελασσόνας έτους 2019. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

8. Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

9. Έγκριση κατανομής αδιάθετων πιστώσεων για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

10. Σύσταση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και γενικών υπηρεσιών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

11. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

12. Επανακαθορισμός αποζημίωσης των δικαιούχων Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

13. Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του ΟΚΠΑΠ για το έτος 2019. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

14. Έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών των επετειακών εκδηλώσεων Δ.Κ. Τσαριτσάνης. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Αλεξάνδρα Τσιαντέ.

15. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Αναστάσιος Γκατζιούρας.

16. Γνωμοδότηση επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας ΤΕΔΡΑ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.

17. Έγκριση του Β1 Σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης«Επικαιροποίηση – ανασύνταξη πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Λιβαδίου». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.

18. Εξέταση ομαδικού αιτήματος κτηνοτρόφων του Οικισμού Καλυβίων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Αστέριος Στούπας.

Πίνακας Αποδεκτών:

1. κ. Δήμαρχος.

2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΙΣΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ