Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ 13-03-2019 ημέρα Τετάρτη ώρα 19:00

Share

sima dimouΕλασσόνα 8-3-2019

Αριθμ. Πρωτ.:3435

Σας καλούμε στησυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 13η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της υπ' αριθμό 4/2019 μελέτης με τίτλο «Αντιπλημμυρική προστασία Τ.Κ. Δολίχης». Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Γκέκας Ιωάννης.

2. Έγκριση υποβολής αιτήματος προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την παραχώρηση της χρήσης έκτασης στην Τ.Κ. Δολίχης για την υλοποίηση του έργου «Αντιπλημμυρική Προστασία Τ.Κ. Δολίχης».Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Γκέκας Ιωάννης.

3. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης της πράξης «Αντιπλημμυρική Προστασία Τ.Κ. Δολίχης» στην πρόσκληση στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Γκέκας Ιωάννης.

4. Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ελασσόνας».Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Γκέκας Ιωάννης.

5. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης της πράξης «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ελασσόνας» στην πρόσκληση IV του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I».Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Γκέκας Ιωάννης.

6. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και καθορισμός αποζημίωσης για το τεκμαιρόμενο όφελος αναδόχου του έργου «Κατασκευή φράγματος στη θέση «Τσαϊρια» της Δ.Ε. Λιβαδίου». Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Γκέκας Ιωάννης.

7. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. Εισηγητής κ. Γκέκας Ιωάννης.

8. Σύσταση επιτροπής για την παραλαβή έργου και κλήρωση του Δ.Σ. που θα συμμετέχει σε αυτή.Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Γκέκας Ιωάννης.

9. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση πλατείας Λουτρού».Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Γκέκας Ιωάννης.

10. Αποδοχή χρηματοδότησης και κατανομή ποσού για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες. Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Λέκκας Δημήτριος.

11. Αποδοχή και κατανομή ποσού για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους τεχνικών και υδραυλικών έργων του Δήμου Ελασσόνας Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 26ης Φεβρουαρίου 2018».Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Λέκκας Δημήτριος.

12. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Γκέκας Ιωάννης

13. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων.Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Λέκκας Δημήτριος.

14. Αποδοχή και απόδοση της χρηματοδότησης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Λέκκας Δημήτριος.

15. Αποδοχή και απόδοση της τακτικής χρηματοδότησης μηνός Φεβρουαρίου του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Λέκκας Δημήτριος.

16. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Προμηθειών. Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Λέκκας.

17. Έγκριση εκμίσθωσης της εκμετάλλευσης του διακατεχόμενου δάσους «Σκοτίνα» της Δ.Κ. Βερδικούσιας στον εκεί Δασικό Συνεταιρισμό. Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Λέκκας Δημήτριος

18. Εξέταση αιτήματος για παράταση της μίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Αζώρου.Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Λέκκας Δημήτριος

19. Έγκριση παρέκκλισης από τους όρους δόμησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης, ιδιοκτησίας του Κωσταφάκα Θωμά του Ιωάννη. Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Μπαλούκας Διονύσιος.

20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών εορτασμού της 25ης Μαρτίου. Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Τσιαντέ Αλεξάνδρα.

21. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης της Δημοτικής Χορωδίας Ελασσόνας.Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Τσιαντέ Αλεξάνδρα.

22. Έγκριση του 5ου λογαριασμού του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΕΛ κ. Σερετίδης Ανέστης.

23. Έγκριση ανακατάταξης της Π.Ε.Ο. Τυρνάβου –Ελασσόνας, με υποβίβαση από Δευτερεύον Εθνικό Δίκτυο σε Τριτεύον Εθνικό Δίκτυο.Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Γκέκας Ιωάννης.

24. Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Αρδευσης. Εισηγητής αντιδήμαρχος κ.Σαπουνάς

25. Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2019. Ορισμός αριθμού και θέσεων. Εισηγητής αντιδήμαρχος κ.Σαπουνάς

26. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης της πράξης «Ανέγερση 1ου Νηπιαγωγείου Ελασσόνας» στην πρόσκληση V του προγράμματος

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I». Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Γκέκας Ιωάννης

27. Έγκριση σκοπιμότητας της πράξης «Ανέγερση 1ου Νηπιαγωγείου Ελασσόνας». Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Γκέκας Ιωάννης.

28. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Ανέγερση 1ου Νηπιαγωγείου Ελασσόνας». Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Γκέκας Ιωάννης.

29. Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την πράξη «Ανέγερση 1ου Νηπιαγωγείου Ελασσόνας». Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Γκέκας Ιωάννης.

30. Εξέταση αιτήματος Μορφωτικού Συλλόγου Κεφαλοβρύσου για παραχώρηση αίθουσας. Εισηγητής αντιδήμαρχος κ.Λέκκας

Συνημμένα αρχεία:

3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019

3η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2019

Πίνακας Αποδεκτών:

1. κ. Δήμαρχος.

2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΙΣΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Δημοτικά Νέα

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 12:04
Εγκρίθηκε το Open Mall της Ελασσόνας
article thumbnail

Με απόφαση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και με την ανακοίνωση του οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων εγκρίνεται η δημιουργία Ανοιχτού Κέντρου στην Ελασσό [ ... ]

article thumbnail

Την ένταξη του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ελασσόνας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας», στο πλα [ ... ]

article thumbnail

  Με την υπογραφή συμφωνητικού εκτέλεσης έργου μετά από δημοπρασία, προϋπολογισμού 3.080.000 ευρώ,  ξεκινάνε οι ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις στο δήμο Ελα [ ... ]

Τρίτη 16 Απριλίου 2019 08:23
Απολογισμός έργου
article thumbnail

Το Σάββατο 20 Απριλίου και ώρα 20:00 στην αίθουσα "Δημάρχου Βασίλη Φαρμάκη" ο δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Ευαγγέλου διοργανώνει εκδήλωση με θέμα "Απολογισμός έργου - Πρ [ ... ]

article thumbnail

Ένα έργο προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ που αφορά το αποχετευτικό σύστημα της Τσαριτσάνης ξεκίνησε και αναμένεται με την ολοκλήρωσή του να συμβάλει τα μέγιστα στην προ [ ... ]

Εκδηλώσεις - γεγονότα

article thumbnail

                    Δείτε την πρόσκληση εδώ Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ

article thumbnail

Το καλοκαίρι του 2019, το Θεσσαλικό Θέατρο παρουσιάζει το έργο ΤΟ ΧΩΜΑ ΒΑΦΤΗΚΕ ΚΟΚΚΙΝΟ, που ανέβηκε με μεγάλη επ [ ... ]

Τρίτη 9 Απριλίου 2019
Έκθεση Ζωγραφικής
article thumbnail

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019
Δοξάζοντας την Άνοιξη
article thumbnail