Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων 2019» προϋπολογισμού 72.304,40

Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε (Εδώ)

Για να δείτε  το ΤΕΥΔ πατήστε (Εδώ)

Για να δείτε το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς πατήστε (Εδώ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΕΤΟΥΣ 2019

Για την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ

Για την διακήρυξη πατήστε εδώ

Δημοπρασία για την εκμίσθωση κατασκηνώσεων στην ΤΚ Κοκκινοπηλού

Περίληψη Διακήρυξης

94/2019 "Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας της έκτασης και εγκαταστάσεων των κατασκηνώσεων Κοκκινοπηλού"

Ανακοίνωση

13349_ΑΠΟΚ_ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦ ΠΕΡΙΦ_ΕΝΟΤ_signed

001_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_5Κ_2019.doc

10676_116999 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΕΠ

ΦΕΚ 23 _ 5-6- 2019

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ) ΣΤΟ ΚΕΠ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ) ΣΤΟ ΚΕΠ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ», με προϋπολογισμό 25.260,00 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

Περισσότερα...

Υδρονομέας ΤΚ Παλαιοκάστρου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Είδη Σήμανσης

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε (Εδώ).

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ

Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ», με προϋπολογισμό 74.350,00 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

Περισσότερα...

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2019-20

O Δήμαρχος Ελασσόνας διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2019-20» συνολικού προϋπολογισμού 677.010,00 € πλέον Φ.Π.Α., για τις ανάγκες όλων των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ελασσόνας.

Περισσότερα...

Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στέγασης του “Κ.Α.Π.Η. Λιβαδίου” του Δήμου Ελασσόνας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Για να δείτε την περίληψη της διακήρυξης πατήστε (Εδώ)

Για να δείτε ολόκληρη την διακήρυξη πατήστε (Εδώ)

Διεξαγωγή φανερή πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των μαθητικών κατασκηνώσεων στην ΤΚ Κοκκινοπηλού

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμαρχος του Δήμου Ελασσόνας – Νομού Λάρισας προσκαλεί τους ενδιαφερομένους, σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφορά για την εκμίσθωση κατασκηνώσεων στην Τ.Κ. Κοκκηνοπηλού.

Περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην υπ΄αριθμ. 2/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 283.624,40 €.

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τις 04/04/2019 έως και τις 11/04/2019 στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού , και τις ώρες από 9:00 – 13:00.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ

Συνημμένα αρχεία

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2019
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2019

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ-Ορθή επανάληψη

Με την υπ. αρ. 43/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το Β1 Στάδιο της μελέτης «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ» Δήμου Ελασσόνας και αναρτήθηκε η μελέτη στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ελασσόνας (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Λιβαδίου και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ελασσόνας (www.dimoselassonas.gr) προς ενημέρωση όλων των πολιτών.

Περισσότερα...

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ

Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει ανοιχτόδιαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ» προϋπολογισμού 1.356.000,00 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

Περισσότερα...

Εκδηλώσεις - γεγονότα

article thumbnail

Το καλοκαίρι του 2019, το Θεσσαλικό Θέατρο παρουσιάζει το έργο ΤΟ ΧΩΜΑ ΒΑΦΤΗΚΕ ΚΟΚΚΙΝΟ, που ανέβηκε με μεγάλη επ [ ... ]

Τρίτη 9 Απριλίου 2019
Έκθεση Ζωγραφικής
article thumbnail

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019
Δοξάζοντας την Άνοιξη
article thumbnail

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019
Οι Λευκές μας Νύχτες
article thumbnail

Κυριακή 24 Μαρτίου Αίθουσα Θεάτρου Δημάρχου Βασιλείου Φαρμάκη ώρα 8:30 μ.μ. Είσοδος Ελεύθερη         [ ... ]