ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πλήρωση µιας ( 1 ) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για την Δημόσια Γνωστοποίση πρόσληψης ειδικου συνεργάτη 2019 πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση Πρόσληψης πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση απόδειξης εμπειρίας πατήστε εδώ

Για την Αίτηση πρόσληψης ειδικού συνεργάτη πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση ασυμβίβαστου πατήστε εδώ

 

Διακήρυξη δημοπρασίας με σκοπό την εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση Παγοδρομίου-Ψυχαγωγικών Παιχνιδιών την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Για την περίληψη διακύρυξης πατήστε εδώ

Για την απόφαση Απόφαση Ο.Ε. 181/19  "Καθορισμός όρων διενέργειας, φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρου στην Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας" με την αναλυτική διακήρυξη πατήστε εδώ

Προκήρυξη διακήρυξης "Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) της Κοινότητας Κρανέας "

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Α.Π. Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική , φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί το "Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) της Κοινότητας Κρανέας " του Δήμου Ελασσόνας , σύμφωνα με το άρθρο 194 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81.

Περισσότερα...

Προκήρυξη διακήρυξης "Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) της Κοινότητας Λιβαδίου"

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Α.Π. Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική , φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί το "Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) της Κοινότητας Λιβαδίου " του Δήμου Ελασσόνας , σύμφωνα με το άρθρο 194 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81.

Περισσότερα...

Διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Ελασσόνας

Γνωστοποιείται, ότι ο Δήμαρχος του Δήμου Ελασσόνας – Νομού Λάρισας προσκαλεί τους ενδιαφερομένους, σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφορά για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Ελασσόνας που η μίσθωσή τους έχει λήξει.

Περισσότερα...

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Ελασσόνα: 31-10-2019
Αριθμ. Πρωτ: 16807
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Έχοντας υπόψιν τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/10
Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης
Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Περισσότερα...

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Για να δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης πατήστε (Εδώ)

Για να δείτε την Διακήρυξη πατήστε (Εδώ)

Δημόσια Γνωστοποίση πρόσληψης ειδικου συμβουλου

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΥΔ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΥΔ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΊΑΣ

ΥΔ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Προμήθεια Χαρτιού

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε (Εδώ)

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων 2019» προϋπολογισμού 72.304,40

Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε (Εδώ)

Για να δείτε  το ΤΕΥΔ πατήστε (Εδώ)

Για να δείτε το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς πατήστε (Εδώ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΕΤΟΥΣ 2019

Για την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ

Για την διακήρυξη πατήστε εδώ

Δημοπρασία για την εκμίσθωση κατασκηνώσεων στην ΤΚ Κοκκινοπηλού

Περίληψη Διακήρυξης

94/2019 "Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας της έκτασης και εγκαταστάσεων των κατασκηνώσεων Κοκκινοπηλού"

Ανακοίνωση

13349_ΑΠΟΚ_ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦ ΠΕΡΙΦ_ΕΝΟΤ_signed

001_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_5Κ_2019.doc

10676_116999 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΕΠ

ΦΕΚ 23 _ 5-6- 2019

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ) ΣΤΟ ΚΕΠ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ) ΣΤΟ ΚΕΠ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ», με προϋπολογισμό 25.260,00 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

Περισσότερα...

Υδρονομέας ΤΚ Παλαιοκάστρου 2019

Εκδηλώσεις - γεγονότα

Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019
Πρόσκληση
article thumbnail

Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019
Tουρνουά Basket 3x3
article thumbnail

Ο Δήμος Ελασσόνας και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε συνεργασία με τον Τομέα Basket του ΓΣΕΕ σας π [ ... ]

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019
Ελευθέρια 2019
article thumbnail

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ