ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Για να δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης πατήστε (Εδώ)

Για να δείτε την Διακήρυξη πατήστε (Εδώ)

Δημόσια Γνωστοποίση πρόσληψης ειδικου συμβουλου

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΥΔ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΥΔ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΊΑΣ

ΥΔ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Προμήθεια Χαρτιού

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε (Εδώ)

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων 2019» προϋπολογισμού 72.304,40

Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε (Εδώ)

Για να δείτε  το ΤΕΥΔ πατήστε (Εδώ)

Για να δείτε το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς πατήστε (Εδώ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΕΤΟΥΣ 2019

Για την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ

Για την διακήρυξη πατήστε εδώ

Δημοπρασία για την εκμίσθωση κατασκηνώσεων στην ΤΚ Κοκκινοπηλού

Περίληψη Διακήρυξης

94/2019 "Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας της έκτασης και εγκαταστάσεων των κατασκηνώσεων Κοκκινοπηλού"

Ανακοίνωση

13349_ΑΠΟΚ_ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦ ΠΕΡΙΦ_ΕΝΟΤ_signed

001_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_5Κ_2019.doc

10676_116999 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΕΠ

ΦΕΚ 23 _ 5-6- 2019

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ) ΣΤΟ ΚΕΠ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ) ΣΤΟ ΚΕΠ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ», με προϋπολογισμό 25.260,00 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

Περισσότερα...

Υδρονομέας ΤΚ Παλαιοκάστρου 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Είδη Σήμανσης

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε (Εδώ).

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ

Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ», με προϋπολογισμό 74.350,00 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

Περισσότερα...

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2019-20

O Δήμαρχος Ελασσόνας διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2019-20» συνολικού προϋπολογισμού 677.010,00 € πλέον Φ.Π.Α., για τις ανάγκες όλων των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ελασσόνας.

Περισσότερα...

Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στέγασης του “Κ.Α.Π.Η. Λιβαδίου” του Δήμου Ελασσόνας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Για να δείτε την περίληψη της διακήρυξης πατήστε (Εδώ)

Για να δείτε ολόκληρη την διακήρυξη πατήστε (Εδώ)

Διεξαγωγή φανερή πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των μαθητικών κατασκηνώσεων στην ΤΚ Κοκκινοπηλού

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμαρχος του Δήμου Ελασσόνας – Νομού Λάρισας προσκαλεί τους ενδιαφερομένους, σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφορά για την εκμίσθωση κατασκηνώσεων στην Τ.Κ. Κοκκηνοπηλού.

Περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην υπ΄αριθμ. 2/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 283.624,40 €.

Περισσότερα...

Εκδηλώσεις - γεγονότα

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019
Ελευθέρια 2019
article thumbnail

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ                  

article thumbnail

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας ο Δήμος Ελασσόνας διοργάνωσε την "Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο [ ... ]

article thumbnail

Αρ. Πρωτ.: 14223 Ο Δήμος Ελασσόνας και η Αντιδημαρχεία Πολιτισμού Ελασσόνας στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικ [ ... ]

Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019
Πρόσκληση
article thumbnail

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος Ελασσόνας σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας, το μνημόσυνο, για την 198η επέτειο θ [ ... ]

article thumbnail

                    Δείτε την πρόσκληση εδώ Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ